Albayrak’tan Türkiye Belediyeler Birliği’ne tepki

Haber Süleymanpaşa Gündem

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Türkiye Belediyeler Birliği’nin kaynaklarını adaletli bir şekilde dağıtmadığını ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak birliğin hiçbir toplantı, etkinlik ve organizasyonlarına katılmayacağını vurguladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yazılı bir basın açıklaması yaparak Türkiye Belediyeler Birliğinin uygulamalarını eleştirdi.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin çifte standart olduğunu belirten Albayrak, “Ulusal ve uluslararası düzeyde belediyeleri temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek mahalli idare birliği olan Türkiye Belediyeler Birliği, üye belediyeler arasında siyasi görüşe dayalı çifte standart politikası uygulamaktadır.

1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulan Türkiye Belediyeler Birliği, 57 dernek statüsünde faaliyet gösterdikten sonra Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002 tarihinde aldığı karar ile mahalli idare birliği statüsüne kavuşmuştur.

Tüm belediyelerin büyüklükleri ölçüsünde ödenek sağlayarak katkıda bulunduğu Türkiye Belediyeler Birliği, faaliyetlerini eşit, adil ve hakkaniyetli bir şekilde sürdürmesi gerekirken iktidar partisine mensup birlik başkanı ve yönetim kurulu tarafından partizanca ve keyfi bir tutum içerisinde yönetilmektedir. Birliğin bütçesinin yarısını sağlayan CHP’li belediyelere ve ayrıca başkanları diğer muhalefet partilerinden seçilen belediyelere hiçbir suretle destek verilmezken, kaynakların neredeyse tamamı AKP’li belediyeler aktarılmaktadır. Bu durum anayasamızın ruhuna, hukuk devleti ilkesine ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin kuruluş ve varoluş amacına aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği desteğin çok az olduğunun altını çizen Albayrak, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizden, 2014 yılından bu yana Türkiye Belediyeler Birliği üyelik aidat bedeli olarak mahsup edilen para 8.927.748,50 TL olup, Türkiye Belediyeler Birliğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyemize verilen tek destek 2021 yılında 881.117,33 TL bedelli su tankeri ve distribütörü hibe edilmesidir. Büyükşehir Belediyemizce ödenen üyelik aidatının yüzde 10’undan daha düşük bir rakama tekabül eden bu destek ancak ısrarlı talebimiz sonucunda alınabilmiştir. Bununla beraber Türkiye Belediyeler Birliği’nden hiç destek alamayan CHP’li belediyeler çoğunluktadır.

Birlik üyelik aidatı adı altında Türkiye’deki tüm belediyelerin ödeneklerinden ne kadar kesinti yapıldığı, tüm belediyelere eşit, adil ve hakkaniyetli bir şekilde hizmet vermesi gereken Türkiye Belediyeler Birliği’nin hangi belediyelere ne kadar kaynak aktardığı parti bazında tespit edilmeli ve şeffaflık ilkesi gereği açıklanmalıdır.” Dedi.

Albayrak açıklamasında son olarak şunları kaydetti: “Türkiye Belediyeler Birliği’nin taraflı yönetim anlayışını üzüntüyle karşılıyor ve birlik yönetimi adaletsiz uygulamalarına son vermediği müddetçe düzenleyecekleri toplantı, etkinlik ve organizasyonlara Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak katılmayacağımızı kamuoyuna saygı ile ilan ediyorum.”

Haber Tarihi : 08.01.2022