Çerkezköy’de çocuklar sokaktan kurtarılacak

Haber Çerkezköy Gündem

Çerkezköy Kaymakamlığı trafik yoğunluğunun yaşandığı caddelerde ve sokaklarda su, mendil satarak dilendirilmeye çalışılan çocuklar içen harekete geçti. Alınan tedbirler kapsamında 18 yaşın altındaki reşit olmayan çocuklar mezarlıklarda, toplu taşıma araçlarında, nikah salonlarında, bar ve diskotek gibi eğlence merkezlerinde, cami önlerinde, cadde ve sokaklarda ve umuma açık yerlerde dilendirilmeyecek ve çalıştırılmayacaklar.

Çerkezköy’de sokakta çalışan ve dilenen çocuklarla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında alınan tedbirler açıklandı.

ÇEŞİTLİ TEDBİRLER ALDI

Çerkezköy Kaymakamlığı, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/A ve B maddeleri uyarınca, Çerkezköy ilçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve sokakta çalıştırılan çocukların genel olarak beden ve ruh sağlıklarının korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla çeşitli tedbirler aldı.

İŞTE O KARARLAR

Çerkezköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada “ Çocuklarımızın sokağın türlü tehlikelerine maruz kalmalarını engellemek, ruhsal ve bedensel açıdan sömürülmelerinin önüne geçmek, eğitim haklarının engellenmesini önlemek, bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal, toplumsal gelişmesine zararlı olacak biçimde aileleri ya da başka kişiler tarafından ihmal veya istismar edilmelerini önlemek için korunma haklarının uygulamaya konulması ve bu yolla kamu esenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu karar Çerkezköy ilçesi sınırları içerisinde 18 yaşından küçük, her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen, beden, ruh, ahlaki gelişmeleri şahsi güvenlikleri tehlike içerinde bulunan çocukları ve bu çocukları ihmal ve istismar eden gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır. Sokak, cadde, meydan, gar, otogar, durak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethane ve müştemilatı, terkedilmiş yapılar, inşaatlar, bankaların ATM’leri, köprü altları gibi yerler barınmak amacıyla kullanılmayacaktır. Onsekiz yaşın altındaki reşit olmayan çocuklar: Tren, otobüs gibi toplu taşım araçlarında, mezarlıklarda, nikah salonlarında ve bar,diskotek gibi eğlence merkezlerinde, cadde ve sokakların kaldırımlarında veya akan trafik içinde umuma açık yerlerde ve benzeri yerlerde dilendirilmeyecek ve çalıştırılmayacaktır. İlköğretim çağındaki çocukların çalıştırılmak yerine, okula devamları sağlanacaktır. Bu hususların gerçekleştirilmesinden, takibinden veli veya vasi sorumlu olacaktır. 3. Madde kapsamındaki yerlerde barındıkları, yaşadıkları, dilendirildikleri veya çalıştırıldıkları bilinen veya anlaşılan reşit olmayan küçüklerden herhangi bir eşya, mal (kağıt mendil, çiçek vb.) veya hizmet satın alınmayacaktır. Çocuklar yanlarında veli veya vasileri olsa dahi çöpten (hurda, kağıt,plastik vb. gibi) geri dönüşümlü malzeme toplanması işinde çalıştırılmayacaktır.Her türlü kimyevi uyuşturucu veya psikotrop maddelerin kullanım amacı dışında kullanılmaması, kullanım amacı dışında kullanacak kişilere ya da aracılara satışı yasaktır. 18 yaşından küçük olanlara ise her ne amaçla olursa olsun satışı, muhafazası için verilmeyecek ve taşıttırılmayacaktır. Bu kararın uygulanmasına, yerine getirilmesine aykırı davranan, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaran kişilere, kamu düzenini ve esenliğini bozan çocukların veli vasi ya da kanuni temsilcisine ve bu çocuklardan hizmet ve mal satın alanlara, idari emir ve işlemlere aykırılıktan, fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. ve 33. Maddesi ve diğer hükümleri gereği yasal işlem yapılacaktır. Yayımı tarihinde yürürlüğe giren karar Çerkezköy Kaymakamlığı tarafından yürütülecek” denildi

Haber Tarihi : 16.09.2020