Danıştay’dan Çerkezköy Termik Santraline YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Haber Çerkezköy Gündem

Çerkezköy’de içerisinde termik santral alanı da bulunan imar planı için Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mimarlar Odası tarafından Çerkezköy’e yapılması planlanan Termik santrale yönelik açtığı davada karar belli oldu. Danıştay 6. Dairesi söz konusu davada “Yürütmenin Durdurulmasına” karar verdi.

Konuyla ilgili Tekirdağ TMMOB Bileşenleri adına bir açıklama yapan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Tanrıöver, alınan karar ile Trakya Halkının hukuka olan inancının arttığını ifade etti. Tanrıöver konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Danıştay 6. Dairesi, Mimarlar Odası olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 (ç) ve 7 (k) maddeleri uyarınca 17.10.2017 tarihinde onaylanan ‘EÜAŞ Çerkezköy Termik Santrali’ne ilişkin Tekirdağ İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” ile dayanak idari işlemi niteliğinde olan Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyonunun (Çevre Düzeni Plan Değişikliği) öncelikle Yürütmesinin Durdurulması ve yargılama sonucunda iptaline karar verilmesi istemi ile açmış olduğumuz davada, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Danıştay 6. Dairesi’nin 12.05.2020 tarih ve 2018/452 Esas sayılı kararı ile;

Çevre Düzeni Planlarında yapılacak değişikliklerle ilgili ilkeler göz önüne alındığında; dava konusu değişikliklerin çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik olmadığı, plan değişikliğine davalı idarece neden olarak gösterilen hususların plana teknik ve bilimsel bir katkı sağlamadığı, yönetmelikteki ilkelere uygun olmadığı belirtildi.

Ayrıca, Planın, vizyon ve ilkeleri ile taban tabana zıt ve aykırı biçimde, tarım toprakları aleyhine ve yeraltı su rezervlerine zarar verebilecek şekilde kömür çıkarılmasını öngören ve çevre kirliliğine yol açma potansiyeli bulunan sanayi/enerji yatırımlarını destekleyen planlamanın anılan ilkelere uyumlu olmadığı, bunun yanı sıra Bölgedeki mevcut kömür rezervlerinin kullanılması amacıyla bir adet termik santral öngörülmesine ilişkin plan değişikliğinin santralin ihtiyaç duyacağı soğutma ve diğer kullanım suyunun, yeraltı su rezervleri üzerinde olumsuz yönde etki yapacak nitelikte olması ve Ergene Havzasının başta gelen çevre sorunu haline gelen yeraltı su kaynaklarındaki hızlı azalış nedeniyle yeraltı suyu kullanacak yeni sanayilerin kurulmasına izin verilmeyen Revizyon Çevre Düzeni Planı kararının sürdürülebilirlik ve planlama ilkelerine aykırı olması nedeni ile uygun olmadığı ve kömüre dayalı termik santral kurulmasına olanak sağlayan planlamanın Ergene Havzası açısından sürdürülebilirlik ilkesine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçesi ile yargılama konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi” ifadelerini kullandı.

Danıştay 6. Mahkemesi tarafından alınan kararın, Trakya’da bulunan yaşam alanları için çok büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Tanrıöver, “Danıştay 6. Mahkemesi tarafından alınan bu karar,  TMMOB bileşenleri olarak bizlerin kent ve yaşam alanlarımızın korunması yönündeki kararlılığımızı ve bununla birlikte Trakya halkının bu haklı mücadelesinde hukuka olan inancını arttırmıştır. Kararın ülkemize ve Trakya halkına hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi : 27.07.2020