EKİM AYI MECLİSİ 3. BİRLEŞİMİ CUMA GÜNÜ

Haber Bölge Haberleri

Silivri Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı 3. birleşiminin 1.oturumu,  bugün saat 10.00’da yapılacak.

Silivri Belediye Meclisi’nin 16.10.2020 tarihine rastlayan Ekim ayı toplantısı 3. birleşiminin 1. oturumu, Bugün  Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddesi şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 – 2021 Mali yılı programı ve bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Haber Tarihi : 16.10.2020