GAYTANCIOĞLU'NDAN ÇİFTÇİYİ BORÇ YÜKÜNDEN KURTARACAK TEKLİF

Haber Bölge Haberleri

CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu çiftçilerin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının yeniden yapılandırılmasını içeren kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdi.

Doç. Dr. Gaytancıoğlu’nun verdiği teklife göre çiftlilerin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarında faizler siliniyor anapara borçları ise bir yılı ödemesiz 48 aya bölünüyor.

Teklifin gerekçesinde çiftçinin yaşadığı ağır borç yüküne dikkat çeken Doç. Dr. Gaytancıoğlu, çiftçinin tekrar üretime dönebilmesi için gerçekçi ve soruna çözüm getiren bir yapılandırmanın şart olduğunu söyledi.

Çiftçinin tarım kanunundan kaynaklanan destekleme hakkını alamadığını verilen miktarların ise zamanında ödenmediğini dile getiren CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu borçların çiftlileri üretimden koparan bir kangren olduğunu bu duruma çözüm olması için bu teklifi verdiğini ifade etti.

Kovid salgını nedeniyle bütün dünyanın tarımın önemini bir kez daha gördüğüne ifade eden Doç. Dr. Gaytancıoğlu teklifinin gerekçesinde şunları belirti:

“Tarım Kanunu çerçevesinde çiftçilerimize ödenmesi gereken GSMH’nın % 1’i oranındaki ödemenin yasalara uyulmayarak eksik yapıldığı AKP’nin yıllarca çiftçiye yasa ile vermesi gerektiği desteği vermediği bilinen bir gerçektir. Hatta yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bugüne eksik yapılan 100 milyar TL’lik ödemenin çiftçilere ödenmemesi sonucu çiftçimiz ciddi anlamda borçlanmıştır. Birçok çiftçimiz tarımsal üretimi terk ederek köyden kente göç etmek durumunda kalmıştır.

AKP döneminde, çiftçi hak ettiği desteği alamamış, AKP hükümeti çiftçiyi bankaların, aracı ve tefecilerin kucağına itmiştir. Mart 2020 ayı itibariyle çiftçinin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borcu 130 milyar lirayı aşmıştır. Üretici geliri artmadığından üreticiler, tarlalarını ipotek ederek kredi kullanmaktadırlar.

Bu nedenle öncelikle mevcut faizin silinmesi ve geriye kalan anapara borcunun faiz işletilmeden en az 48 aya bölünerek her yıl eşit taksitlerde alınması elzemdir.

Kamu Bankaları ve kamu bankaları dışında kalan Türkiye’de faaliyet gösteren ve çiftçiye kredi veren tüm bankalar ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tüm tarımsal borçların faizlerinin silinmesi ve tarımsal borçların yapılandırılmasından doğacak gelir kayıpları ve görev zararlarının Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinden karşılanması öngörülmektedir.

Bu nedenle kanun teklifiyle çiftçimize bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borcunu yapılandırma imkânı getirilmekte, çiftçimizin içinde bulunduğu ağır borç batağından kurtarılması amaçlanmaktadır”

Haber Tarihi : 07.07.2020