MALKARA BELEDİYESİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haber Malkara Gündem

Malkara Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre 10 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 10.00'da Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere Koronavirüs tedbirleri kapsamında Belediye Düğün Salonunda Malkara Belediye Meclis Başkanı Ulaş Yurdakul’un Başkanlığında toplandı.

Toplantıya maske ile gelen meclis üyelerinin ateşleri ölçülürken, toplantı sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi.

Haziran Ayı Meclis Toplantısı; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz adına saygı duruşunda bulunulmasının ardından açılış konuşması, yoklama ve meclis gündem maddelerinin okunması ile başladı.

Meclis toplantısı öncesinde Dursun Kocabaş’ın Adalet ve Kalkınma Partisinden istifa dilekçesi okunup, 2019 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporu Meclisin bilgisine sunuldu.

Gündemin 1. maddesinde yer alan Belediyemiz 2019 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesinde yer alan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti ile Protokol Yapma Yetkisi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. maddesinde yer alan Dolu Kadro Derece Değişikliği hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesinde yer alan İçkili yer bölgesine alınması hakkındaki İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyon Raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesinde yer alan Çavuşköy Mahallesi Kaanlar Plan Değişikliği hakkındaki İmar Komisyon Raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesinde yer alan Encümen Üyelerinin seçimi kapalı zarf usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Belediye Encümen Üyeliğine asil olarak Bahadır Uysal ve Gökhan Doğan seçildiler.

Gündemin 7. maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonunun seçimi açık oylama usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonuna Mustafa Özer, Birsen Karataş, Erdem Mergü, Nevres Öz ve Sevgi Kaya seçildiler.

Gündemin 8. maddesinde yer alan İmar Komisyonunun seçimi açık oylama usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda İmar Komisyonuna Volkan Soğancılar, Hüseyin Vasfi Güner, Mehmet Erdem, Ercan Gök ve Hasan Efe seçildiler.

Gündemin 9. maddesinde yer alan İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonunun seçimi açık oylama usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna Ersan Tepe, Bahadır Uysal, Gökhan Doğan, Volkan Özcan ve Ercan Kiremitçi seçildiler.

Gündemin 10. maddesinde yer alan Kırsal Hizmet ve Mera Islah Komisyonunun seçimi açık oylama usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Kırsal Hizmet ve Mera Islah Komisyonuna Ahmet Tezcan, Ramis Özeren, Mehmet Erdem, Osman Turgutlugil ve Hamza Tezcan seçildiler.

Gündemin 11. maddesinde yer alan İçişleri Komisyonunun seçimi açık oylama usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda İçişleri Komisyonuna Nuran Başkütük, Afşin Turan, Erdem Mergü, Nevres Öz ve Selahattin Karacaoğulları seçildiler.

Gündemin 12. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Otopark Alanları hakkındaki yazısı görüşülerek İmar Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Gündemin 13. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yüksekliği Serbest Olan Adalarda Yükseklik Belirlenmesi hakkındaki yazısı görüşülerek İmar Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Gündemin 14. maddesinde yer alan Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Bütçe Aktarması hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Gündemin 15. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün Bakanlık Onayı ile 35.000.000,00 TL. Borçlanma hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Gündemin 16. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Gündemin 17. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Gazibey Mahallesi Rum Mezarlığı Mevkiinde bulunan taşınmazın Maliye Hazinesine Devri hakkındaki yazısı görüşülerek İmar Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Gündemin 18. maddesinde yer alan Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2020 Yılı Gelir Tarife Cetveline Öztrak Parkı Ücret Tarifesinin Eklenmesi hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Gündem Dışı 1. Maddesinde yer alan Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Yol Harcamalarına Katılma Payı hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Gündem Dışı 2. Maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Kira Ertelemeleri hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Haziran Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşimi 17 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 10.00’da gerçekleştirilecektir.

Haber Tarihi : 11.06.2020