NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK

Haber Bölge Haberleri

Silivri Belediye Meclisi’nin 05/04/2021 Pazartesi tarihine rastlayan Nisan Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - 1. ve 2. Meclis Başkan Vekili seçimi.

2 - 2 Asil, 2 Yedek Meclis Kâtibi seçimi.

3 - Encümen Üyesi seçimi.

4 - Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi.

5 - İmar Komisyonu seçimi.

6 - Çevre ve Sağlık Komisyonu seçimi.

7 - İsim Tespit Komisyonu seçimi.

8 - Hukuk Komisyonu seçimi.

9 - Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçimi.

10 - Kentsel Dönüşüm ve Afete Hazırlık Komisyonu seçimi.

11 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Gümüşyaka Mahallesi, 11908 parselde kayıtlı taşınmazın vergi borçlarımıza karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılmasının görüşülmesi.

12 - Belediyemize bağlı Mahallelerin sosyo-ekonomik durumları ve benzer hususlara göre 2021 mali yılında uygulanmak üzere Plan ve Proje Müdürlüğünce revize edilen ücret tarifelerinin görüşülmesi. 13 - Belediyemizce kamu kurumlarına araç tahsisinin görüşülmesi.

14 - Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 1224 ada 7 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

15 - Ticaret, sanayi, konut dışı kentsel çalışma alanı ve depolama alanı fonksiyonlarında çekme mesafeleri ve yüksekliklere ilişkin ilave plan notu teklifinin görüşülmesi.

16 - İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünce 2 adet hasta nakil ambulansının ayniyatıyla belediyemize hibe edilmesinin görüşülmesi.

17 - İlçemiz Yolçatı Mahallesi, Bahar Caddesi'nin isminin, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Yusuf Aktaş Sokak ismi ile değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

18 - Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi, 5343 parselin kuzeyinde kalan yol alanlarının, yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ile ilgilisi adına satışının yapılmasını görüşülmesi.

19 - Silivri, Kavaklı Mahallesi 232 ada, 1 parseldeki belediyemiz taşınmazı üzerine “Kenan- Çelebi Nakip 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi” isminin verilmesi şartıyla Kenan Nakip tarafından şartlı bağış karşılığında yaptırılmasının görüşülmesi.

20 - İlçemiz Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 48 ada 146 parsel ile Mülkiyeti Belediyemize ait olan Sancaktepe Mahallesi, eski 174 ada 11 parsel, yeni 220 ada 8 parselin trampa (takas) işleminin değerlendirilmek üzere görüşülmesi.

21 - Belediyemiz 2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.

Haber Tarihi : 03.04.2021