“Sağlıkla İnatlaşılmaz!”

Haber Gündem

Türk Tarım Orman Sen Trakya Şube Başkanlığı Turgay Kıran, COVİD-19 yasaklarına harfiyen uyuması gerektiğini söyledi.

Türk Tarım Orman Sen Trakya Şube Başkanlığı Turgay Kıran, yeni uygulanmaya konulan tedbirlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Kuran açıklamasında tedbirlerine harfiyen yerine getirilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti;” T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamı’nın 14 Nisan 2021 Çarşamba tarih ve 31454 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/8 Nolu  “Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu Genelgesi ile“salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak, kamu hizmetlerini aksatmadan mesai saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması ve bazı personelin idari izinli sayılarak uzaktan çalışma modeline geçilmesi” amir hüküm olarak uygulamaya konulmuştur. Trakya bölgesinin vaka yoğunluğu açısından ülkemizdeki iller arasında en üst sıralarda yer alması, tarım, orman ve gıda işkolumuza bağlı kamuya ait işyerlerimizde az da olsa pozitif ve temaslı personelin bulunması, yürüttüğümüz hizmet faaliyetlerinin gereği olarak vatandaşla sürekli temas halinde olmamız gibi ciddi durumları göz önüne aldığımızda bu tedbirlere şiddetle uyulması gerektiği ve gereken önlemlerin ivedilikle alınmasının hayati derecede önem arz ettiği tartışılamaz bir gerçektir. Buna rağmen bazı kurum idarecilerimizin mevcut amir hükümlere rağmen, anlamsız bir şekilde ve hatta inatlaşma derecesinde tedbirleri uygulamaktan imtina ettikleri, personel ve aileleri ile hizmet sunduğumuz vatandaşlarımızın sağlıklarını tehlikeye attıklarını üzülerek ve endişeye kapılarak gözlemliyoruz. Mevcut salgın koşullarında çalışan personelin korku ve endişe içerisinde, verimsiz ve moralsiz bir şekilde çalıştırılmaya zorlanmasını hem insani ve vicdani hem de hukuki açıdan kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanlarımızın ve Valilerimizin talimat ve yönlendirmeleri açıkça önümüzde olduğu halde, insan sağlığı tehlikeye atma pahasına bu şekilde personel aleyhine uygulamalarda ısrar edilmesini, hatta bu konuda inatlaşmasını hiçbir mantıklı açıklama ile izah edemiyoruz. Değerli idarecilerimizden, uygulama ve tedbirlere yönelik kararlarını bir kez daha gözden geçirerek personel lehine olacak şekilde revize etmelerini arz ve talep ediyor, konunun tarafımızca hassasiyetle ve ciddiyetle takip edilmekte olduğunu tüm kamuoyuna ilan ediyoruz.”

Haber Tarihi : 19.04.2021