TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTILARI TAMAMLANDI

Haber Çerkezköy Gündem

  Çerkezköy Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumu, Meclis Başkan Vekili Cengiz Memiş Başkanlığı’nda Çerkezköy Belediyesi Veliköy Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

 Açılış ve yoklama ile başlayan Çerkezköy Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı Meclis Toplantısı' nın ikinci oturumunda ilk olarak bir önceki toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilen Çerkezköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.04.2020 gün ve 12 sayılı Belediye Başkanlığımızın 2019 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabı görüşülerek, oy çokluğu ile kabul edildi. 

 2019 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabının kabul edilmesinin ardından bir önceki toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.09.2019 gün ve 15 sayılı pergolalar (gölgelik) hakkındaki müzekkeresi görüşülerek, oy çokluğu ile kabul edildi.

KAMULAŞTIRMA TALEBİ

TESPİT EDİLEN ÜCRETİN

 DÜŞÜK OLDUĞU GEREKÇESİ İLE REDDEDİLDİ

  Gündemin üçüncü maddesinde yer alan ve bir önceki toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 23.06.2020 gün ve 22 sayılı 6 adet Belediye hissesinin satışı oy birliği ile kabul edildikten sonra gündemin 4. maddesinde yer alan Halkalı Kapıkule Demiryolu Projesi kapsamında Belediyemize ait 13 adet taşınmazın TCDD tarafından kamulaştırılması talebi görüşülerek, İmar ve bayındırlık Komisyonu görüşü doğrultusunda belirtilen kamulaştırma bedellerinin düşük olduğu gerekçesi ile reddedildi.

MECLİS YENİDEN 1 EYLÜL’DE TOPLANACAK

 Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Çerkezköy Belediyesi’nin Temmuz ayı Meclis Toplantısı sona ererken, Ağustos ayının tatil olması nedeni ile Çerkezköy Belediyesi’nin Eylül ayı Meclis Toplantısını 1 Eylül Salı günü saat 15.00’da yapacağı açıklanarak, Temmuz ayı Belediye Meclis toplantısı sonlandırıldı.

Haber Tarihi : 06.07.2020