Türk Patent Sistemi ve Yenilikleri Çevrimiçi Etkinliği Düzenlendi

Haber Süleymanpaşa Gündem

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı, NKÜTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker’in  moderatörlüğünde; “Türk Patent Sistemi ve Yenilikleri” bilgilendirme webinarı düzenlendi.

Akademik camianın yoğun katılımı ile karşılıklı konuşma ve soru cevap şeklinde gerçekleşen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin “Patent sisteminin amacı, yalnızca buluşların korunması yoluyla buluş sahibinin teşviki değil, sanayi gelişiminin de teşvik edilmesidir. Sistem, başvuru sahibine verdiği tekel hakkının karşılığında, ondan elde ettiği bilgi birikimini açıklamasını talep eder. Bu sayede, aslında verilen tekel hakkıyla diğer üreticileri engelleyen, dolayısıyla sanayinin aleyhine gibi görünen sistem aslında teknolojinin hızlı gelişimini en etkili şekilde sağlayan eşsiz bir yöntem haline gelir. Çünkü sistemin temel amacı tekel hakkı vermek değil, teknolojinin gelişimini sağlamaktır” sözlerine yer verdi.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, “Türkiye Patent Enstitüsü’nü yasal, teknik ve beşeri altyapıyı güçlendirerek, müşteri odaklı, hızlı ve kaliteli hizmetler sunma misyonu ve Sınaî mülkiyetin etkin ve yaygın kullanımını sağlayarak Türk sanayi ve teknolojisini küresel rekabette öne çıkarma; dünyada sınaî mülkiyet haklarının gelişimi için Avrupa’da örnek ve model kurum olma vizyonuna hizmet etme amacındadır. Türkiye ile bazı açılardan paralel özellikler gösteren ülkelerin son yıllarda patent konusunda yaptığı atılımlara benzer gelişmelerin ülkemiz için de mümkün olacağı ve etkili bir şekilde yeniden yapılandırılmış bir patent süreci sayesinde Türkiye’nin de dünyanın sayılı patent otoriteleri arasına girmesinin uzak olmadığı görülmektedir. TÜBİTAK teşvikleri bazı yükseköğretim kurumlarında kurulan Teknoloji Transferi Ofisleri (TTO) ve yine üniversitelerin kampuslarında kurulan teknoparklar eliyle üniversitelerde geliştirilen bu buluşlar önce patentlenecek, ardından da ticarileştirilecek bir yapının Türk Patent Sisteminde büyük değişim yaratacağı düşüncesindeyim” diyerek Namık Kemal Ünivresitesi’nin yılara göre patent dağılımları hakkında bilgi verdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan konuşmasında düzenlenen bu organizasyon çerçevesinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin akademisyenleri ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu, Namık Kemal Üniversitesi’nde gerçekleştirilen faaliyetleri yakından takip ettiğini ve takdirle karşıladığını belirtti.  Prof. Dr. Habip Asan gerçekleştirdiği sunumda uluslararası istatistiklere yer verirken Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri 2019 Raporunda Türkiye’nin patentte 14’üncü, markada 8’inci ve tasarım da 5’inci sırada yer aldığını söyleyerek, Türkiye’nin Uluslararası Otorite (ISEA) 2020 verilerine göre yılın ilk 6 ayında Dünya’da 9’uncu sırada, uluslararası marka sisteminde ise toplam uluslararası başvuru sayısına göre ilk 10’da yer aldığını kaydetti. Prof. Dr. Habip Asan, 3. Nesil Üniversite adaylarında mevcut durum hakkında bilgi vererek fikri sermayenin artan önemine değindi. Şirketlerin toplam varlıkları içerisinde fikri sermaye payının son 40 yılda %60 oranında arttığını ifade eden Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, maddi varlıkların da yine aynı oranda gerileyerek %80’den %20’ye indiğini söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı 2018’de tarihte ilk kez Küresel Maddi olmayan varlıkların değerinin 50 Trilyon $’ı geçerek Dünya Ekonomisinin yarısını geçtiğini aktardı. Türkiye’deki üniversitelerinin mevcut durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Habip Asan, fikri mülkiyetle ilgili derslerin verilmesiyle ve yüksek lisans programlarının açılmasıyla birlikte üniversite yönetimlerinde farkındalık artışı olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi : 12.09.2020