Kırklareli Milletvekili, Yeni Maden Projesinin Çevresel Etkilerini Sorguluyor

Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Çevre Bakanlığına yeni planlanan altın madeni projesi hakkında çarpıcı sorular yöneltti. Projenin çevresel etkileri, biyolojik çeşitlilik ve su kaynakları üzerindeki potansiyel tehlikeler gündemde.

Kırklareli Milletvekili, Yeni Maden Projesinin Çevresel Etkilerini Sorguluyor

Kırklareli Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Vecdi Gündoğdu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye Kırklareli ilinde planlanan yeni altın madeni projesiyle ilgili çarpıcı sorular sordu. Milletvekili Gündoğdu, Kırklareli'nin biyolojik çeşitliliği ve doğal zenginliklerini koruma çabalarının maden projeleriyle risk altına girdiğini belirtti.

Farklı Kararlar ve Çevresel Endişeler

Gündoğdu, Bakanlığın aynı firma için Kula Köyü'nde planlanan altın ve gümüş madeni projesine farklı zamanlarda farklı kararlar vermesinin sebeplerini sorguladı. 2015 yılında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerektiğine dair bir karar alınmasına rağmen, 2024 yılında proje için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmesi kamuoyunda soru işaretleri yarattı.

Meşe Ormanları ve Arıcılık Üzerindeki Tehdit

Milletvekili, proje alanının coğrafi işarete sahip meşe balı üretim alanı olması ve bölgenin arıcılık açısından koruma altında olması nedeniyle, bu kararın bilimsel verilere dayanıp dayanmadığını sordu. Trakya arısının korunması ve meşe ormanlarının sürdürülebilirliği, bölgenin doğal dengesi açısından büyük önem taşıyor.

Su Kaynakları ve İçme Suyu Güvenliği

Kırklareli ilinde planlanan maden sahasının Değirmendere ve Dolapdere su kaynakları üzerinde yer alması ve bu su kaynaklarının Edirne şehri başta olmak üzere birçok köy için içme ve sulama suyu kaynağı olarak kullanılması, projenin çevresel etkileri konusunda endişeleri artırıyor. Gündoğdu, Bakanlığın bu kritik su kaynaklarını koruma sorumluluğunu yerine getirip getirmediğini sorguluyor.

Siyanür Kullanımı ve Çevresel Yıkım Riski

Milletvekili ayrıca, altın çıkarımı sürecinde kullanılacak siyanürün olası çevresel yıkımına ve bu yıkımın sorumlularına dair de sorularını dile getirdi. Projenin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, tüm bu sorunların açık ve şeffaf bir şekilde ele alınmasını istedi.