Hasan Akarsu
AHMET KÖKLÜGİLLER’E “ŞAİR VE YAZAR MEKTUPLARI” (*)

Yazar, eğitimci Ahmet Köklügiller üretken bir yazarımızdır. 1967’den günümüze değin ozan
ve yazarların kendisine yazdığı mektupları bir kitapta toplayıp yazınımıza kazandırır. Mektup türünün
bugün yok olduğunu biliyoruz. Köklügiller, türküler yakılan, asker türkülerine giren mektupların
değerini anımsatıp özellikle yazar ve sanatçı mektuplarını önemsediğini belirtir.
Mektupların çoğu “Yazarlar Nasıl Yazıyorlar?” sormacası üzerine yazarlara gönderilen
mektupları ve onlara verilen yanıtları kapsar. Sormaca sonunda Köklügiller, “Nasıl Yazıyorlar” adlı bir
kitap çıkartır. Emekleri boşa gitmez böylece. Sormacaya verilen yanıtlardan ilginç olanlar var. İlk
mektup Orhan Kemal’den gelir (14.10.1967). Orhan Kemal, Bereketli Topraklar Üzerinde romanını
yazarken roman kahramanı Köse Hasan’ın vasiyetini yazdığında ağladığını belirtir. Bir yazarın olay
kahramanlarıyla bütünleşmesine güzel bir örnektir. Yaşar Nabi Nayır’ın mektupları, sormaca
yanıtlarının Varlık dergisinde yayınlanmasıyla ilgilidir. Yoğunluk olunca bir kısmının başka dergilere
gönderilmesini ister vb. Kimler sormacaya yanıt vermez ki: H. İzzettin Dinamo, Kemal Bilbaşar, Tahsin
Yücel, Ceyhun Atuf Kansu, Asım Bezirci (yanıt veremez yoğunluktan), Hasan Hüseyin Korkmazgil
(Sanat üzerine görüşlerini de yansıtır, ayrıca basılacak kitabın, diğer kitapların okurlara ulaştırma
çabasına değinir). Mektuplarda, yazarlar arasındaki dayanışma örneği önemlidir. Kitapların basımı ve
dağıtımında işbirliği yapıldığı gözlenir. Bugün bu dayanışmadan söz edebilir miyiz? Basılan kitaplarla
ilgili yazı yazdırma çabaları geçmişte olduğu gibi bugün de vardır. Şevket Yücel, yaşadığı taşra
kentinde yalnızlıktan yakınırken Köklügiller’in İstanbul’da olmasına sevinir, onu destekler. Yazarlar
için büyük kentlerin önemini anımsatır. Köklügiller’e yazılan altmışa yakın (57) yazar mektubu
yazınımıza kazandırılmış birer belge niteliğindedir. Kısa mektupların yanında, ek bölümde alıntılar yer
alır. Nasıl Yazıyorlar ve Edebiyatımızda Şairler Yazarlar kitaplarıyla ilgili tanıtım yazıları da vardır.
Tanıtım yazılarıyla tanınan Muzaffer Uyguner’in anımsanması sevindiricidir. Şimdilerde Cumhuriyet’te
yazan Hikmet Altınkaynak’ın kitapla ilgili görüş ve önerileri anlamlıdır.
Ahmet Köklügiller, bir değerbilirlik örneği vererek kendisine çeşitli nedenlerle yazarların,
ozanların yazdığı mektupları yayımlayıp yazınımızı zenginleştirir. Mektupların yitip gitmesinin önüne
geçer.
(*) Şair ve Yazar Mektupları-Ahmet Köklügiller, Mektup, Baygenç Yayıncılık, Ağustos 2020, 128 s.
(Güncel Sanat, Alanya, Mart-Nisan 2021)

Yazı Tarihi : 03.03.2021