Hasan Akarsu
Bir Sevda Masalı

Ozan, yazar, ressam, eğitimci İbram Erdem sanat alanındaki üretkenliğini sürdürürken “Bir
Sevda Masalı”yla okurlarına ulaşır. Yazılacak şiirlerin özlemiyle doludur ayrıca. Sevginin renginden
sevdalar çizerken baharla toprağın buluşmasını gözler.
Ozan, soluklu bir sevdayı anlatır şiirce. Kelebek beyazı titreşen yaşamı duyumsarken
bombalarla yaşama saldıran ölümü unutmaz. Paranın kirinin yeryüzünü kapladığını bilerek yaşamını
sürdürür sevdalarla. Sevinci ve sevileri yaşamayı savunurken ışığa ve sevmenin gücüne güvenir.
“Sevda dolu yaşamaktan”, “sevdanın ölümsüzlüğünü” yaşamaktan yanadır. Ona göre sevda: “Sevda
masaldır/ destandır/ roman/ öykü/ şiir ve insan” (s.15). Ozan, yeryüzünün gece gündüz sevda
soluduğunu düşünür. Gülümsemenin içindeki sevdayı duyumsarken mutluluğun her kapıdan serin
sevinçler serptiğini bilir. Ona göre dünya “tepeden tırnağa sevdadır”. İnsanı insana götüren tatlı dili
sever. Sevdaya sarılmayan insanın kör olduğunu düşünürken sevdanın gözünün karanlıklar içinde bile
gördüğünü vurgular.
Ozan sevdayla dolup taşar, güzel anları sevdayla biriktirir. Sevdiğini öpmeyince ömrünün kışa
döndüğünü söyler: “Seni düşünmeyince/ Üşüyen kuş yüreğim/ Seni öpmeyince/ Ömrüm kış” (s.37).
Zor zamanlarında ellerinden şiir tutar ozanın. Sevdayla yaşamayı gerçek olarak benimser. Güzel
anların tadını yaşar durmaksızın. Gökyüzünün sevda ektiğini, yeryüzününse sevda biçtiğini
duyumsatır. “Sevdanın sevimli rengini” giyinmeyi önerir. İnsanın kendinden kaçamayacağını savunur.
Yaşadığımız karantina günlerinin sıkıntılarını yansıtırken koronavirüsün milyonları aldığından yakınır.
En acı masalı şöyle betimler: “En güzel müzik/ Sessizlik/ En acısı masalların/ Sensizlik” (s.66). Sevi bir
hüzündür ozana göre. Sevgiyi yüreğinin ince yerinden süzerken sevdanın kanatlarındaki uçuşunu
düşünür, bir serçenin ağlayan sesini duyar. Gürültülerden yakınır: “Her yerde bir uğultu/ Kimse
kimseyi dinlemiyor/ Kimse kimseyi anlamıyor/ Kendimi bile duyamıyorum” (s.97).
İbram Erdem, her şeye karşı duyarlı bir ozan olarak yazar “Bir Sevda Masalı”nı. Duygusal, soluklu,
akıcı şiirlerle yaşamı güzelleştirme savaşımı verir.
(*) Bir Sevda Masalı-İbram Erdem, Şiir, Barış Kitap, 2020, 102 s.
(Öykü Şiir, Ankara, Aralık 2020)

Yazı Tarihi : 30.01.2021