Muhsin Durucan
Celal Toprak Eşgüdümünde “Güvenilir Gıda Ürünü” Toplantısı

Aziz çiftçiler! Şimdiye kadar sizi anlayan, sizin büyük ruhunuzu takdir eden bu arkadaşınızın sizin için, sizin refahınız ve istikbaliniz için neler düşündüğünü, bundan sonra da inşallah maddi sebepleriyle öğrenmiş olacaksınız.” K.Atatürk

Bir şekilde bilgim oldu ve Taksim Elite World Oteli Salonuna adım attım. Talip Bayram, Elif Attepe ve Celal Toprak’ın var olan soğuk ortamda sıcak mı sıcak yaklaşımları ile karşılandım! Salonda ben de yerimi aldım.

Güvenilir Ürün Platformu VE EGD Başkanı Celal Toprak’ın 33 şehidimizi saygıyla anarak açış konuşmasıyla toplantıyı başlattı. Konuyla ilgili çabalarını aktardı. Hiçbir şey yapmasak da yolunda ölürüm, diyen karınca örneğini verdi. Nasıl mı? Şöyle: Karıncaya sormuşlar: ”Nereye gidiyorsun?”, ”Dostuma”, demiş. ”Bu bacaklarla zor!” demişler. Karınca: ”Olsun, varamasam da yolunda ölürüm!” demiş… Toprak, toplantılarının aralıklarla süreceğini de belirtti. Ardından konuşmacılarını tek tek tanıtarak masalarına aldı.

-- Reis Gıda Y.K. Başkanı Mehmet Reis: Atatürk’ün tarıma değgin özgün özdeyişiyle konuşmasına başladı. Nasıl mı? Aktarayım: ” Milli ekonominin temeli tarımdır. Bunun içindir ki tarımda kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar bu amaca yayılmayı kolaylaştıracaktır.  Fakat bu çok önemli işi isabetle amacına ulaştırabilmek için ilk önce ciddi etütlere dayalı bir tarım politikası tespit etmek ve onun için de, her köylünün ve bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek tatbik edebileceği bir tarım rejimi kurmak lazımdır.”

Sürdürdüğü konuşmasında küresel ısınmaya, obeziteye değinerek Hollanda’nın 17 milyon nüfuslu ve Konya kadar toprağa sahip varlığıyla dünyaya et, süt ve benzeri gıda ürünleri ihraç ettiğini aktardı. ABD’nin tarıma gereken önemi verdiğini, Kanada’nın da dünyaya tarım ürünleri sattığını belirterek tohumlarımıza sahip çıkalım, dedi. Gençlerin kente göç ettiğini ve köylerimizde yaşlı üreticilerin kaldığını da vurguladı.

-- Aroma YK Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk: Hayrettin Karaca’yı rahmetle anarak konuşmasına başladı. Karbon ayak izinden söz etti. Karbon ayak izi, bir insan ya da kuruluşun neden olduğu karbon miktarını belirten bir terimdir. ABD’in tarım konusundaki kararlarına yer verdi. Korona virüsünün ekonomiyi allak bullak ettiğini söyledi. Tarımda gübre, tohum ve iklimin önemini dile getirdi. Bu çalışmalarda gıda mühendislerine, doktorlara ve diğer ilgililere görev düştüğüne vurgu yaptı.

Alanım meyve suyu, diyen Duruk, bu alan ile ilgili gerçek bilgilerin sunulmasını beklerim, dedi ve sürdürülebilirlikten söz etti. Poşet uygulaması ile işin çözümlenmediğini dile getirdi ve denetimin önemli ölçüde gerçekleşmesi yararlı olur, dedi.

-- Muratbey Peynircilik Y.K. Başkanı Nemci Erol: Ordu iline yerleşmiş göçmen bir ailenin çocuğunu olduğunu belirten tümcelerle konuşmasına başladı. Güvenli gıdanın yararlı olması beklenir, üreticimiz mutlu değil, topraklarımızın büyük bölümü işletilmiyor, köylünün kente göç olayı olumsuzluğu tetikliyor, diyerek bunun sonucunda saman ithal eder duruma geldik, dedi. Kazanç sağlamayı başaramayan zayıf kimselerin hileye başvurdukları gerçeğinden devinimle peynir üretiminden söz etti. Dışarıdan hayvan getirilmesi sonucu hastalıklar artar oldu, diyerek paranın dönmediğini, sanayicinin sıkıntıda olduğuna değgin bilgi sundu. Okuma oranımızın düşük olduğunu, kitapsız millet olduğumuzu, cam kenarı olsun ve ucuz olsun davranışıyla amacı ulaşılamayacağını söyledi.

-- Bereket Döner Ceo’su M. Nezif Emek: İnsanların sağlığın olumsuz yönde etkilemeyecek bir bilinçle çalıştıklarını belirterek konuşmasına başladı. Dönerin 2500 yıllık geçmişi olduğunu, dünyanın her yerinde döner fabrikalarının kurulduğunu, kendilerinin Türk dönerini savunduklarını, ülkede zincirlemeyi başaramadıklarını, hazırlanan dönerin anında yenmesi gerektiğini, tüketicilerin dönerin kalitesini bilmediklerini ve Türkiye’deki restaurant fiyatlarının başka ülkelerinkinden çok daha ucuz olduğunu açıklayarak konuşmasını noktaladı.

-- Ankara’dan katılan Herbalife İdari İşler Direktörü Samet Sertaç: Konuyla ilgili doyurucu genel değerlendirmede bulundu. ABD’nin üreticisine önemli ölçüde tarım ve beslenme desteği yaptığını söyleyerek ülkemizde de bu destek sağlanmalıdır, dedi. Köydeki gençler, köyde kalırsak bize kimse kız vermiyor düşüncesiyle kentte yaşamayı yeğledikleri bilgisini sundu. Gıda kaynaklı ölüm oranlarının da azımsanmayacak sayıda olduğunu aktardı.

Necdet Buzbaş, Aydın Ağaoğlu, gibi kimi katılımcıların yönelttikleri sorulara konuşmacılar yanıt verdiler. Sonrasında şükran plaketleri verildi. Toplu fotoğraf alınmasıyla yararlı bir toplantı sonlardı.

Yazı Tarihi : 29.02.2020