Şafak LAYİÇ
DÜŞMANLARIMIZI AFFETMEK

Papaz, haftalık pazar vaazını vermektedir:

-Değerli kardeşlerim, Tanrı’nın bizden istediği bir şey daha var.

Cemaat, Papaz’a dikkat kesilir:

-Bugünden sonra her birimiz, düşmanlarımızı affetmeliyiz.

Ancak bu sözler, cemaate pek inandırıcı gelmez. Çünkü hayatın gerçekleri onlara başka şeyler öğretmiştir. Fakat Papaz, sözlerin doğruluğunu kanıtlamak için uzun uzun konuştuktan, İncil’den hikâyeler anlattıktan sonra sorar:

-Acaba bütün bu gerçeklerin ışığında, kimler düşmanlarını affetti?

Bu defa cemaatin çoğu ellerini kaldırır. Ancak önlerde oturan, yaşlı bir teyze, inatla el kaldırmaz. Papaz, ona seslenir:

-Hanımefendi, neden düşmanlarınızı affetmek istemiyorsunuz?

Yaşlı kadın, şaşırtıcı bir cevap verir:

-Ama benim hiç düşmanım yok ki!

Gerçekten de bu beklenmedik bir cevaptır. Hem Papaz, hem de diğer cemaat üyelerinin kafaları karışır.

Papaz, kendisini toparladıktan sonra, bu ilginç kadını sahneye davet eder. Amacı sohbet yoluyla onu cemaatine model olarak göstermektir:

-Hiç düşmanınız olmaması gerçekten harika bir şey! Acaba kaç yaşındasınız?

-98.

Papaz, adeta maden bulmuş gibi sevinçlidir:

-Harika! Bu yaşa kadar geldiniz ve hiç düşmanınız yok?

Cemaat, yaşlı kadını alkışlamaya başlar… Papaz ise, gururlu

bir şekilde kadını konuşturmaya devam eder:

-Peki Hanımefendi, acaba bize bunun sırrını anlatabilir misiniz? Hiç düşmanınızın olmamasını nasıl başardınız?

O sevimli kadın birden kaşlarını çatar:

-Hepsi geberdi de ondan!

Hoşça kalın…

Yazı Tarihi : 07.12.2019