Hasan Akarsu
Emine Hanım

Aslı Alpar, çizer, karikatürist olarak tanınır. “Emine Hanım’ın Romanı” yapıtında anneannesi
Emine Hanım’ın yaşamöyküsünü fotoğraflarla, çizgilerle anlatır. “Önsöz niyetine” yazdığı yazıda 1922
doğumlu Emine Hanım’ı aile ilişkileriyle birlikte yansıttığını, 89 dokuz yaşında ölümüne değin
yaşadıklarını ve son yıllarında Alzheimer hastalığına yakalandığını, zor günler geçirdiğini belirtir.
İstanbullu zengin bir ailenin kızı olan Emine Hanım, babasının baskısıyla okula gidemediği gibi
sevdiğiyle evlenmesi de engellenir. Bir subayla evlenip yaşamının sürdürür. Ruhsal sorunları evlilik
ilişkisinden ve çevresinden kaynaklanır. Emine Hanım’ın babası Mühendis Mehmet Ali Bey, annesi
Feride Hanım’dır. Ablası Mihriban ve kardeşi Saime’yle iyi anlaşır. Âşık olduğu Sait’le kavuşmasına
babası engel olur ve Subay Mehmet Nurettin’le evlenen Emine Hanım, eşinin görevi gereği yurdun
çeşitli illerinde bulunur. Şişli’de ve yakınlarındaki çiftliklerinde güzel anıları vardır. Kız kardeşi Saime,
malları kendi üstüne yaptırdığı için Emine ona küser. 1952’de babası öldüğünde Fatih’teki bir
apartmana taşınırlar. Evliliğinden Engin, İnci ve Deniz adlı üç çocuğu olur. Diyarbakır, Erzurum,
Amasya’dan sonra 1959’da Ankara’ya yerleşirler. Ankara’da konukları çoktur, yorulur ve ruh sağlığı
bozulur. Subay eşinin kendisini aldatması da etkili olur bunda. Ev temizliğine ve çiçeklere düşkün olup
orduevine gitmeyi sevmez. Kocası 27 Mayıs 1960 İhtilali’nden sonra emekli edilir. Merkez Bankası’nda
savunma uzmanı olarak çalışırken Sovyetler Birliği’ne sık sık ziyaretlerde bulunur.
Yazar Aslı Alpar’ın annesi, Emine Hanım’ın kızı Deniz’dir. Kardeşlerden diğerleri Engin ve İnci de
evlenir, Emine Hanım’ın torunları olur, onlarla oyalanır. Aslı, annesiyle babası boşandığı için
Ankara’da anneannesi Emine Hanım’ın yanında uzun süre kalır. Eşi Mehmet Nurettin 1999’da
öldüğünde Emine Hanım Alzheimerdir ve kocasının öldüğünü bilmez, kuşkuları, takıntıları çoğalır,
odasında geceleri kendi kendine konuşur. 2001’de hastalığı ilerler, psikiyatriste gitmek istemez. Âşığı
Mehmet Sait’i anlatır, bunamış olarak bakımevinde iki yıl kaldıktan sonra 2011’de ölür. Aslı Alpar,
“Emine Hanım’ın Romanı” yapıtında anneannesinin yaşamını, aile fotoğraflarıyla ve kendi çizgileriyle
anlatır.
(*) Emine Hanım’ın Romanı-Aslı Alpar, Roman, Karakarga Yayınları, 2. Baskı, Kasım 2020, 68 s.
(Öykü Şiir, Ankara, Mayıs 2021)

Yazı Tarihi : 25.11.2021