Hasan Akarsu
“GERÇEK MUCİZE KENDİNE İNANMAKTIR” (*)

Yazar Ethem Emin Nemutlu, “Gerçek Mucize Kendine İnanmaktır” adlı yapıtında, insanın mutluluğunu doğaötesi bir yaklaşımla açıklarken güncel olaylardan yararlanır. Söyleşi örnekleriyle düşüncelerine açıklık getirdiği gözlenir. Tanrı’ya güvenmek, başkalarına göre yaşamamak, istediğini yapmak için çevre etkisinden kurtulmak vb. ilk önerdiği yaklaşımlardır. Ailenin her şey olduğunu, yaşarken herkesin yolunun ayrı olabileceğini örneklerle açıklar. İyi şeye “şükür” denmesini, insanlık için kendine güvenilmesini ister.

               “Umut ettiğin kadar varsın”

               Yazar, insanın belirlediği hedeften vazgeçmeden yürümesini, bir amacı uğruna savaşım vermesini, öyle mutlu olabileceğini vurgular. Yeteneği bilmenin, düşleri gerçekleştirmek için çalışmanın önemini anımsatır. Görüşlerini pekiştirmek için seçtiği iki kişiyi konuşturur. “Sevdiğin kadar sevilirsin!” ilkesini benimser. İyiliğin sevgiyle söylenmesini, gösteriş yapılmamasını ister. Sosyalleşirken yalnızlaştığımızı vurgular ve buna cep telefonlarını örnek verir. Kusur arayan kişilerden, umut kırıcılardan uzak durulmasını önerir. Alican ile Talip’i, Emre’yle Yıldırım’ı konuşturarak sorunların çözümünü gösterir. “Umut ettiğin kadar varsın!” (s.72) iletisini verir. Güzelliğin gizi üzerine öykü anlatır. Kıskançlığın, kuşkunun zararını belirtir. İnsanın kendisini kötüye yönlendiren düşüncelerinden kurtulmasını, bağışlamanın sağlıkla ilişkisini, aşk acısının güzelliğini belirtirken tuzaklara dikkat edilmesini ister. Meslek seçiminin önemini, sevilen işin yapılmasını vurgular.

           Yaşamda acı, korku ve pişmanlıkların deneyim kazandırdığını belirten yazar, hep olumlu olmayı benimsemek gerektiğini söyler. Vural ile Erdi arasındaki söyleşiyle düşüncelerini güçlendirir. “Kabullenilmiş çaresizliğin” yaşamı zorlaştırdığını vurgularken isteklerin ertelenmemesini, güzel sözler söylenmesini ister. Korkularla yüzleşmeyi, olumsuzlukları olumluya çevirmeyi, insanın kendini aştığında isteklerini elde edeceğini, güzel kalpli olmayı vb. önerir. “Kendi yolunu izle! Başkalarını değil!” der ve yaşamı bir ağaca benzetir. “En değerli zaman, yaşadığın andır. Değerli olduğunu bil! Yaşamındaki boşluğu doldur!” vb. öğütler verir.

       Yazar Ethem Emin Nemutlu, “Gerçek Mucize Kendine İnanmaktır” derken insana özgüveninin önemini anımsatır. Mutlu, başarılı, sağlıklı olmanın yollarını gösterir.

 

(*) Gerçek Mucize Kendine İnanmaktır- Ethem Emin Nemutlu, Kişisel Gelişim, Olimpos Yayınları, 1. Baskı, Aralık 2019, 176 s.

(Öykü Şiir, Ankara, Mart 2020)

Yazı Tarihi : 13.03.2020