Hasan Akarsu
GÜLDÜREN VE DÜŞÜNDÜREN ŞİİRLER ANTOLOJİSİ (*)

Yazar, ozan, eğitimci Ahmet Köklügiller 1939 Adana-Bahçe-Cumafakılı Köyü doğumlu olup Türkçe Öğretmenliği ve yöneticilik yapar, emekli olur. Önemli dergi ve gazetelerde yazmayı sürdürür. Birçok inceleme, araştırma, seçki yapıtı vardır. Yeni seçki yapıtı “Güldüren ve Düşündüren Şiirler”de Yunus Emre’den günümüze, Şükrü Erbaş’a değin ün yapmış onlarca ozanın şiirleri yer alır. Ozan, yazar Halil İbrahim Özbay, “Şiirin Darası” adlı deneme yapıtında seçkilere değinirken ozanların şiir yazmaktan çok seçki hazırlamayı sevdiklerini, yıllıkların ve seçkilerin elbette gerekli olduğunu belirtir. Ancak seçkilerin ozanlar tarafından değil de birkaç eleştirmen tarafından hazırlanmasını önerir tarafsız olması bakımından. Buna göre Köklügiller ne denli tarafsız ve nesnel bu seçkisinde? Yanıtı okuyuculara bırakalım en iyisi.

           Köklügiller, “Güldüren, Düşündüren Şiirler” dese de tümünde aynı anaduygu var mı? Tartışılır. Yurdumuz ozanlarını çok iyi taradığı, önemli şiirlerini seçtiği bir gerçektir. Halk ozanları, Divan Şiiri ozanları, Cumhuriyetten günümüze şiirleriyle ün yapan ozanlar yer alır seçkide. Köklügiller’in, abece sıralamasıyla Abdurrahman Karakoç’tan başlayıp Yunus Emre ve Ziya Paşa’yla bitirdiği şiir seçkisinin nitelikli olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi de “Söz Başı” yazarak bu derlemenin amacını şöyle belirtir:” … Bu derlemenin amacı da edebiyatımızda kısa bir gezintiye çıkıp size hoşça zaman geçirtmek, biraz da güldürerek, gülümseterek düşündürmektir. Unutmayalım, gülmek ve düşünmek, insan yaşamının temel dayanaklarıdır” (s.5). Yunus Emre’nin bir ikiliğiyle gülelim şimdi: “Bir sinek kartalı kaldırıp vurdu yere/ Yalan değil gerçektir ben de gördüm tozunu…” (s.11). Kaygusuz Abdal ondan geri kalır mı: “Bir kaz aldım ben karıdan,/ Boynu da uzun borudan,/ Kırk abdal kanın kurutan/ Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz…” (s.16). Rıfat Ilgaz’ın kardeşliğine ne demeli: “…Tüplerde mi üreteceğiz,/ Kendi öz kardeşimizi?/ Benim saygıdeğer Hoca’m/ Tabancasız kardeşliği öğret bize/ Kafeteryalarda./ Alfabeden Anayasa’dan önce/ Kurşunsuz sevişmeyi!” (s.92). Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirinden son dörtlük şöyle: “… Köle uyanırsa ışır/ İki göz/ Uyanırsa toplum/ Yeryüzü aydınlanır, yüz bin göz” (s.101). Şiirlerle yüz bin gözün aydınlanması en büyük dileğimizdir.

        Ahmet Köklügiller, “Güldüren ve Düşündüren Şiirler Antolojisi” ile onlarca değerli ozanımızın şiirlerini bir araya getirerek şiirseverlere önemli bir katkıda bulunur. Yüzlerce şiir kitabını okuyup en güzel şiirleri seçmek kolay değildir ve çok emek ister. Köklügiller’in emeğini, çalışkanlığını kutlamak düşer bizlere.

 

(*) Güldüren ve Düşündüren Şiirler Antolojisi- Ahmet Köklügiller, Şiir Seçkisi, Baygenç Yayıncılık, 1. Baskı, Mart 2020, 200 s.

(Güncel Sanat, Alanya, Kasım-Aralık 2020)     

Yazı Tarihi : 03.11.2020