Hasan Akarsu
GÜVEN SERİN’DEN MEHMET ÇEVİK KİTABI (*)

Güven Serin, 1966 Edirne-İpsala-Paşaköy doğumlu olup Tekirdağ’da yaşar. Edebiyat sevgisi ortaokul yıllarında başlar. Haber Trak Gazetesi’ndeki köşe yazarlığını, gazetenin kuruluşundan beri sürdürür. “Gerçeğe Dönüşen Düşlerin Öyküsü” adını verdiği Mehmet Çevik Kitabını 28 Ocak 2019-Mart 2020 tarihleri arasında yazmayı başarır. Yazma çalışmalarını belli bir düzen içinde sürdürmesi bu başarıyı getirir ona. Kitabın yazılmasında Gömeç Göçmen’in yüreklendirmesi, Mehmet Çevik’in kızı Birsen’in desteği önemli bir yer tutar.

         Mehmet Çevik, 1950 Tekirdağ-Ferhadanlı Köyü doğumlu olup öğrenimini İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirerek tamamlar. Öğretmenlik yaparken resme ve fotoğrafçılığa ağırlık vererek kendini kanıtlar. Güven Serin onun yaşamöyküsünü yazmakla önemli bir işi yerine getirir. Bu kitabın ortaya çıkmasının bir sabır, disiplinli çalışma gerektirdiği ortadadır. Güven Serin, sanatı seven, sanata gönül veren Çevik Öğretmeni tanıtırken ünlü ozan ve yazarların sözlerine, dizelerine yer vererek yapıtını zenginleştirir. Sözgelimi; Özdemir Asaf’ın sözüyle, dizesiyle başlar yazmaya. Çevik’in Çocukluk ve Gençlik Yılları’nı, doğanın ve yaşamın zor koşullarını yenerek Kepirtepe Öğretmen Okulu’na giriş çabasını, oradaki başarısını yansıtır. Köy yaşamı, köyün gelenekleri, anne ve babanın çocuklarına ve özellikle Mehmet’e yaklaşımları ilgi çekicidir. Onun yaşamı, Trakya’nın kırsal kesim çocuğunun tipik yaşamıdır. Kepirtepe’den Ortaköy Öğretmen Okulu’na gidişi, orada da kendini öğretmenlerine sevdirmesi, arkadaşlarıyla ilişkileri bugün geldiği yerin bir muştusudur. Emine’yle arkadaşlığının öğrencilik yıllarından evliliğe evrilmesi, İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü’nü bitirdikten sonra Elazığ Karakoçan’da başlayan öğretmenlikleri, 1970’li yılların anarşi ortamındaki yaşam savaşımları, kızları Birsen’in doğumu vb. zor günlerin anıları olarak yansıyor kitaba. Tekirdağ-Malkara’ya atandıktan sonra rahat bir çalışma ortamına kavuşur aile. Mehmet Çevik de sanat çalışmalarına ağırlık verir. Öğrencilerini bu yönde yetiştirirken fotoğrafçılığa da zaman ayırır. Sanata ilgi duyan arkadaşlarıyla olumlu ilişkilerini geliştirir.

         Çevik’in İnsan Yönü ve Başarıları

          Güven Serin, Çevik’in insan yönü ve insan ilişkileri üzerinde ayrıntılı durarak, yapıtına güldürü öğeleri katarak anlatımını sürdürür. Ailenin Tekirdağ’a taşındıktan sonraki yaşamı, Foto Sanat’la adını duyuran Çevik’in araba tutkusu, emekli olduktan sonraki yaşamı, Tekirdağ CHP’de ve derneklerdeki çalışmaları, özel yaşamı, fotoğraflarıyla katıldığı yarışmalarda ödüller alması, dünya çapında “amatör telsizci” olarak ün yapması vb. durumlar yazarın anlatımıyla daha çok anlam kazanır.

       Güven Serin’i “Gerçeğe Dönüşen Düşlerin Öyküsü/ Öğretmenliğinin 50. Yılında Mehmet Çevik” kitabıyla, Mehmet Çevik’i de böylesine başarılı bir yaşamöyküsü olduğu için kutlarız.

 

(*) Gerçeğe Dönüşen Düşlerin Öyküsü: Mehmet Çevik/ Yazan: Güven Serin, Ürün Yayınları, Kasım 2020, 336 s.     

Yazı Tarihi : 04.12.2020