Muhsin Durucan
GÜZEL TÜRKÇEMİZ

Seğirdip, dolaşsag hep tarla dapan Keklik dutmak için gursaydık gapan Daş döğüşü olsa, vızlasa sapan Gafamı, gozümü yarmak istiyom.

Şemsi Yastıman

 

Türkiye Türkçesi; Balkanlar’dan başlayarak Hazar Denizi’ne dek konuşulan Altay dil grubundandır. Geçmişi 8500 yıl civarında kabul edilen Türkçe, bugün yaşayan dünya dilleri arasında en eski yazılı belgelere sahip özelliklidir.

Çivi yazılı Sümerce tabletlerdeki alıntı sözcükler, Türk yazı dilleri içinde Oğuz alanı yazı dillerinden olan Osmanlı Türkçesinin devamını oluşturur. Başta Türkiye olmak üzere, Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasında konuşma aracımız Türkçe, dünyada en fazla konuşulan 5. dil niceliğindedir.

Sondan eklemeli özelliğe sahip olduğundan eylemler üzerinden sözcükler türetilebilir. Türkiye Türkçesi, bu özelliğinden diğer Türk dilleriyle ortak ya da ayrık onlarca eke sahiptir. Çok geniş alanda kullanımıyla birlikte zengin bir dil olmasının yanı sıra, genellikle özne-nesne-yüklem sıralamalı tümce kuruluşuna sahiptir.

Güzel Türkçemiz, yedi bölgeye ve onlarca ilimize göre şive ve ağız farkıyla kendine özgü kimi söylemler sergilemektedir. İstanbul ağzı; her türlü şiveden arındırılmış, anlaşılır, kibar ve nezih bir konuşma aksanıdır.

Özellikle iletişim araçlarında yazışma dili olarak kullanılan İstanbul ağzıdır. Ortak nokta İstanbul ağzı olurken kimi bölgelere göre konuşma dili değişiklik gösterir. Örneğin İçanadolu ağzı, Kırşehirli ozan Şemsi Yastıman’ın “Memleket Hasreti” başlıklı şiirinde apaçık yansıtmaktadır.

Prof. Dr. David Cuthell’in değerlendirmesiyle: “Birçok yabancı dil bilirim. Bu diler arasında Türkçe öyle farklı bir dildir ki, yüz yüksek matematik profesörü bir araya gelerek Türkçeyi yaratmışlar sanki. Bir kökten bir düzine sözcük üretiliyor. Ses uyumuna göre anlam değişiyor. Türkçe öyle bir dildir ki, başlı başına bir duygu, düşünce mantık ve felsefe dilidir.”

 

GÜZEL TÜRKÇEM

 

Güzel Türkçem, tatlı dilim

Ağız tadı, bal şekerim.

 

Düşüncemdir ilmek ilmek Ak kâğıtta sergilemek.

 

Anadilim, sıcaklığım Sesim, özüm, yüz aklığım.

 

Kırda çiçek, kitapta söz

Petek petek damlayan öz.

 

Salkım salkım üzüm bağım Elmam, ayvam, şirin narım.

 

Şiir şiir kitaplığım Simge simge al bayrağım.

 

Güzel Türkçem sevincimsin

Hem gündüzüm, hem gecemsin.

 

Muhsin Durucan

Yazı Tarihi : 14.04.2020