Ayfer Kılıç
İKİ NİMET: ZAMAN VE SAĞLIK

Hz. Peygamber (s.a.s.) : ‘İki nimet vardır ki insanların çoğu ( değerini bilme konusunda) aldanmıştır: ‘Sağlık ve boş zaman.’(1) buyurmuştur. Bu hadise insanın bütün yaşam evreleri açısından baktığımızda insanoğlu çocukluk çağında farkında değildir zamanın, gençlikte de hiç bitmeyecekmiş hemen elinin  altında en bol sermaye gibidir vakit. Yaş ilerleyince insan bir geriye bakar, bir de önüne. Çoğu zaman insan zamanla ilgili yaklaşımında gaflette olduğunu, neleri kaçırdığını geç anlar.

 Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de ‘Asra yemin olsun ki insan ziyandadır ancak iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesna’ (2)  buyurmuştur. Rabbimiz surenin başında ‘Asr’a yemine ederek zamanın insan hayatındaki önemine işaret etmektedir ve  zamanın iman etme, insanı kemale erdirecek salih amelleri  kazanma ve sürdürmede, hakkı ayakta tutma ve bu yönde dayanmada, insanların birbirlerine  hakkı tavsiye etmesinde   bir vesile olduğu görülmektedir. . Zaman insanın yapıp ettiklerine en yakın şahittir, hayat yolculuğunda fiillerin kaydı adeta zaman üzerinden gerçekleşir.  İnsanın geçmişine yani dünya hayatına ait amel defteri olarak önüne konulur. . O halde erkek ve kadın müminler amel defterlerini iyiliklerle güzelliklerle doldurmalıdır. Zamanın kıymetini bilmelidir. Eşler için bir ömür diye başlanan evlilik süreci, anne babalar için evlatları evlenme veya başka sebeplerle evden ayrılıncaya kadar, evlatlar için ailesiyle birlikte olduğu zamanlar, akraba ve dostlarımızla geçirdiğimiz saatler, geleceğe dair planlama ve çalışmalar çok değerli zaman dilimleridir.   

   Zaman belli bir hızla akışını sürdürüyor. Her insan için bu akış öncelikli olarak ölümle bir sekteye uğrar. Hak Teala ‘herkes yarın için ne hazırladığına baksın’ (3) buyuruyor. Yarından kasıt ahiret hayatı. O halde dünya hayatı insan kronolojisinde ‘dün’ anlamına gelmektedir. Hiç kimse ne zaman öleceğini bilmediğine ve zaman böylesine önemli olduğuna göre geçiştirilecek,  boşa harcanacak vakit yok demektir. İnşirah suresinde Yüce Allah ‘ Bir işi tamamlayınca (bitirince) hemen diğerine koyul’(4)  buyurarak müminlere işleri yarım bırakmamayı ve ardından sistemli bir şekilde yeni bir işe yönelmeyi emreder.

 ‘Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini çok iyi bilmelisin, ihtiyarlığından önce gençliğinin, hastalığından önce sağlığının, yokluğundan önce varlığının, meşguliyetinden önce boş vaktinin ve ölümünden önce hayatının.’ (5 ) Bu hadiste de zaman ve sağlık değeri bilinmesi gereken hususlar arasında tekrar zikredilmiştir. O halde Mümin’in sağlığına da son derece önem vermesi gerekir.

İnsana bedeni emanettir. İman, İslam ve zikirle manevi yönünü zinde ve sağlıklı tutmalı, maddi boyutta da doğru ve sağlıklı beslenmeyle,  fiziksel aktivelerle, temizlik gibi vücudun gerekli bakımını yaparak sağlığını korumalıdır. İslam dinin de özellikle abdest, namaz, oruç gibi bedenle yapılan ibadetler birinci derecede Allaha yakınlaşmak, iyi bir kul olmak için yapılmakla birlikte bu ibadetlerin hikmeti arasında beden sağlığını koruduklarına dair bilgiler Peygamberimizin hadislerinde yer almaktadır. Ayrıca ebeveynlerin bu noktada ergenlik çağının sonlarına kadar evlatlarının ruh ve beden sağlığından mesul olduğu unutulmamalıdır.

Hastalık hali insanın normal yaşantısını sürdürmesine engel olur. Hastalıklar derecelerine göre kişinin ibadetlerini yerine getirmesinde de sıkıntıya sebebidir. Özellikle bir yılı aşkın süredir dünyayı saran ve sarsan salgın sürecinin bireysel ve toplumsal sonuçları dikkate alındığında maske, mesafe ve temizliğin çok önemli olduğunu görebiliriz. Süreç uzadıkça insanların sürekli dikkatli ve uyanık olması kolay değildir. Hz. Aişe ’den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: ‘Batan bir diken bile olsa başına gelen sıkıntı, acı Müslümanın günahına kefaret olur.’ (6)  Bu hadisten hareketle bu süreçte yaşadığımız sıkıntıların günahlara kefaret olması Müslümanları bir nebze de olsa ferahlatmaktadır. Kişilere ait bağışıklık sisteminin ne derece dayanıklı olduğu bilinmemesinden dolayı canın muhafazası için itina ve sabırla bize düşen tedbirleri almalıyız. Canın korunması dini vecibelerdendir. Can Allah’ın emanetidir.

Görüldüğü üzere zaman ve sağlık insan için geri dönüşü olmayan dünya hayatında önem vermemiz gereken Yüce Allah’ın iki nimetidir. Zaman nimetinin şükrü zamanı doğru kullanmak, kullukla onu süslemek, sağlık nimetinin şükrü ise maddi ve manevi varlığımızı bize emanet edildiği gibi korumak, güçlendirmek, sağlıklı vakitlerin kıymetine uygun yaşamaktır.

                                                          AYFER KILIÇ/VAİZ

1-) Buhârî, Rikâk, 1

2- Asr Suresi,1-3 

3-Haşr Suresi, 18

4-İnşirah Suresi,7

5-) Hâkim, Müstedrek, 4 ,341

6-Müslim, Birr,49;Mvatta’,Ayn,3

Yazı Tarihi : 09.04.2021