Hasan Akarsu
KILIÇ VE KIRBAÇ” (*)

Yazar, eğitimci Murat Tuncel 1952 doğumlu olup Türkçe öğretmenliği yapar. 1984’te öğretmenlikten ayrılır, Günaydın gazetesinde çalışır. 1989’da Hollanda’ya göç eder ve yaşamını orada sürdürür. Öyküleri, tanıtım yazıları çeşitli dergilerde yayımlanır. Ödülleri de olan yazar, yeni romanı, “Osmanlılar 3/ Kılıç ve Kırbaç”ta Osmanoğullarının Yıldırım Bayezid dönemini, Timur’la Yıldırım’ım savaşını, Yıldırım öldükten sonra oğulları arasında geçen miras savaşımını ve savaşlarını tam 118 bölümde anlatır.

           Timur Gurgan, İzmir Kalesi’ni kuşatıp Yıldırım Bayezid’i tutsak alır ve Bayezid yolda ölür. Timur, Doğu seferine çıkar Semerkand’a doğru. Yıldırım’ın oğulları arasında taht kavgası başlar. Musa Çelebi, Balkanlar’da, Süleyman Çelebi ve Mehmet Çelebi Anadolu’da güçlüdür. Yazar, Yıldırım’ın Balkanlar Seferinden, beylerinden Hoca Firuz, Evrenos ve Paşa Yiğit’ten söz eder yeri geldikçe. Arnavutluk’un Osmanlı’ya katılmasını, beylikler arasındaki kız alıp vermeleri vb. anlatır. Timur’un oğlu Miranşah da doğu seferindedir ve Gürcü Krallığına doğru yürür. Yıldırım, Kostantiniyye’yi ateşe verir, Bizans İmparatoruyla anlaşma yapar, Karamanoğularına saldırır, Akkoyunlular’ı yener. Timur da Osmanlı’nın gücünü sınar, öğrenir. Dardanel ve Gallipoli’ye seferler düzenlenir. Timur, Doğu seferinde Tatarlarla, Moğollarla, Akkoyunlular’ı da yanına alır, Sivas Kalesi’ni kuşatır, Sivas’ı ezip geçer. Halep’i alır, Bağdat Kalesi’ne saldırır. Yıldırım’ın aldığı yerlerin kendisine verilmesini ister. Yıldırım, Türkmenler’i kendi tarafına çeker, Anadolu beylikleriyle güçlenir ve Timur’un bir savaş hilebazı olduğunu bilerek hareket eder. Timur, Tokat’a doğru yürürken Yıldırım’ın vezirleri ona mevziden çıkmamayı önerir. Cengiz Han geleneğinden gelen Tatarlar Timur adına büyük yararlılık gösterir ve Yıldırım Bayezid tutsak edilir. Smyrna’yla birlikte Yıldırım’ın mülkü de alınır.

           Kardeşler Arasında Savaşlar

          Yıldırım’ın orduları Timur’a karşı Bizans’a işbirliği önerirken Timur elçileri de Bizans İmparatoruna gelir. Timur, Osmanoğullarını parçalamayı başarır ve Bizans’la barışık hareket eder. Timur, doğunun ve batının sahibi, Smyra’nın da fatihi olarak Bizans’ı tehdit eder. Anadolu çelebilerinin de birbirilerine oyunları hiç bitmez. Timur, Osmanlının Trakium’da elinde bulunan tüm kalelerin de alınmasını ister. Teselya, Selanik ve Bizans’ın Osmanlı’yla anlaşması Timur’u kızdırır. Bizans da Osmanlı’yı yeryüzünden silme hesapları yapar. Yıldırım Bayezid ölür, cenazesini oğlu Musa Çelebi Bursa’ya götürür. Divan toplantıları, oturumları yapılır, ağalar, beyler tartışır. Timur’un en güçlü olduğu zamandır. Armağanları beğenmediğinde elçilerin kellesini uçurtur. Çelebiler arasındaki kavga büyür. Süleyman Çelebi, kardeşi Mehmet Çelebi’nin Bursa’dan çekilmesini isterken Mehmet Çelebi, Musa Çelebi’yle birliktedir. Mustafa Çelebi ise Timur’a tutsak düştüğü için doğu seferindedir. Serbest bırakılır, hasta olduğu halde yardımcılarıyla Anadolu’ya gelir. Süleyman Çelebi, Bursa’yı almak için sefere çıkar ordusuyla. Elçiler, ulaklar arada dolaşıp dururlar. Musa Çelebi, Balkanlar’da kazanır. Mehmet Çelebi de Trakium’a geçer. Süleyman Çelebi, Musa’yı Trakium’da sıkıştırır. Kostantiniyye surları yakınında kardeşler arasında savaş sürer. Musa Çelebi, Süleyman Çelebi’yi öldürür. Mehmet Çelebi’yle Musa Çelebi de savaşır. Musa Çelebi, Kostantiniyye’yi kuşatır, Mehmet Çelebi kendini zor kurtarıp kaçarken Musa Çelebi onu sağ ister, bir de kentin anahtarını ister. Mehmet Çelebi, Anadolu’da, Musa Çelebi Trakium’da egemendir. Öte yandan Timur’un oğlu Şahruh, Osmanlı’dan vergi ister. Sonuç olarak Mehmet Çelebi, Musa Çelebi’yi Bzia’da yener. Balkanlar’a kaçan Musa Çelebi, üç yandan kuşatılır. Süleyman Çelebi’nin adamları tarafından kıstırılıp boğularak öldürülür. Osmanoğullarının kardeşler arası savaşları bitmek bilmez. Yazar, Troyalı Hekabe’nin ölüm üzerine konuşmasını da anımsatır: Yalnız ölüm unutur acıyı. Çünkü, gözyaşı yoktur ölümün.” (s.554). 

         Murat Tuncel, Osmanlılar 3/ Kılıç ve Kırbaç romanında 14. yüzyılın sonu ve 15. yüzyılın başlarında Osmanoğullarının kardeş kavgalarını, savaşlarını, düşmanların saldırılarını her yönüyle etkileyici bir dille yansıtır. Tarihi roman sevenler için önemli bir roman olduğunu belirtmeliyiz.

 

(*) Osmanlılar 3/ Kılıç ve Kırbaç-Murat Tuncel, Tarihi Roman, Elfene Dünya Yayıncılık, 1. Basım, Mayıs 2020, 568 s.   

(Çini Kitap, Bursa, Mart-Nisan 2021)

Yazı Tarihi : 14.04.2021