Hasan Akarsu
“OSMANLILAR 3/ KILIÇ VE KIRBAÇ” (*)

Yazar, eğitimci Murat Tuncel 1952 doğumlu olup Türkçe öğretmenliği yapar. 1984’te
öğretmenlikten ayrılır, Günaydın gazetesinde çalışır. 1989’da Hollanda’ya göç eder ve yaşamını orada
sürdürür. Öyküleri, tanıtım yazıları çeşitli dergilerde yayımlanır. Ödülleri de olan yazar, yeni romanı,
“Osmanlılar 3/ Kılıç ve Kırbaç”ta Osmanoğullarının Yıldırım Bayezid dönemini, Timur’la Yıldırım’ım
savaşını, Yıldırım öldükten sonra oğulları arasında geçen miras savaşımını ve savaşlarını tam 118
bölümde anlatır.
Timur Gurgan, İzmir Kalesi’ni kuşatıp Yıldırım Bayezid’i tutsak alır ve Bayezid yolda ölür. Timur,
Doğu seferine çıkar Semerkand’a doğru. Yıldırım’ın oğulları arasında taht kavgası başlar. Musa Çelebi,
Balkanlar’da, Süleyman Çelebi ve Mehmet Çelebi Anadolu’da güçlüdür. Yazar, Yıldırım’ın Balkanlar
Seferinden, beylerinden Hoca Firuz, Evrenos ve Paşa Yiğit’ten söz eder yeri geldikçe. Arnavutluk’un
Osmanlı’ya katılmasını, beylikler arasındaki kız alıp vermeleri vb. anlatır. Timur’un oğlu Miranşah da
doğu seferindedir ve Gürcü Krallığına doğru yürür. Yıldırım, Kostantiniyye’yi ateşe verir, Bizans
İmparatoruyla anlaşma yapar, Karamanoğularına saldırır, Akkoyunlular’ı yener. Timur da Osmanlı’nın
gücünü sınar, öğrenir. Dardanel ve Gallipoli’ye seferler düzenlenir. Timur, Doğu seferinde Tatarlarla,
Moğollarla, Akkoyunlular’ı da yanına alır, Sivas Kalesi’ni kuşatır, Sivas’ı ezip geçer. Halep’i alır, Bağdat
Kalesi’ne saldırır. Yıldırım’ın aldığı yerlerin kendisine verilmesini ister. Yıldırım, Türkmenler’i kendi
tarafına çeker, Anadolu beylikleriyle güçlenir ve Timur’un bir savaş hilebazı olduğunu bilerek hareket
eder. Timur, Tokat’a doğru yürürken Yıldırım’ın vezirleri ona mevziden çıkmamayı önerir. Cengiz Han
geleneğinden gelen Tatarlar Timur adına büyük yararlılık gösterir ve Yıldırım Bayezid tutsak edilir.
Smyrna’yla birlikte Yıldırım’ın mülkü de alınır.
Kardeşler Arasında Savaşlar
Yıldırım’ın orduları Timur’a karşı Bizans’a işbirliği önerirken Timur elçileri de Bizans
İmparatoruna gelir. Timur, Osmanoğullarını parçalamayı başarır ve Bizans’la barışık hareket eder.
Timur, doğunun ve batının sahibi, Smyra’nın da fatihi olarak Bizans’ı tehdit eder. Anadolu
çelebilerinin de birbirilerine oyunları hiç bitmez. Timur, Osmanlının Trakium’da elinde bulunan tüm
kalelerin de alınmasını ister. Teselya, Selanik ve Bizans’ın Osmanlı’yla anlaşması Timur’u kızdırır.
Bizans da Osmanlı’yı yeryüzünden silme hesapları yapar. Yıldırım Bayezid ölür, cenazesini oğlu Musa
Çelebi Bursa’ya götürür. Divan toplantıları, oturumları yapılır, ağalar, beyler tartışır. Timur’un en
güçlü olduğu zamandır. Armağanları beğenmediğinde elçilerin kellesini uçurtur. Çelebiler arasındaki
kavga büyür. Süleyman Çelebi, kardeşi Mehmet Çelebi’nin Bursa’dan çekilmesini isterken Mehmet
Çelebi, Musa Çelebi’yle birliktedir. Mustafa Çelebi ise Timur’a tutsak düştüğü için doğu seferindedir.
Serbest bırakılır, hasta olduğu halde yardımcılarıyla Anadolu’ya gelir. Süleyman Çelebi, Bursa’yı almak
için sefere çıkar ordusuyla. Elçiler, ulaklar arada dolaşıp dururlar. Musa Çelebi, Balkanlar’da kazanır.
Mehmet Çelebi de Trakium’a geçer. Süleyman Çelebi, Musa’yı Trakium’da sıkıştırır. Kostantiniyye
surları yakınında kardeşler arasında savaş sürer. Musa Çelebi, Süleyman Çelebi’yi öldürür. Mehmet
Çelebi’yle Musa Çelebi de savaşır. Musa Çelebi, Kostantiniyye’yi kuşatır, Mehmet Çelebi kendini zor
kurtarıp kaçarken Musa Çelebi onu sağ ister, bir de kentin anahtarını ister. Mehmet Çelebi,
Anadolu’da, Musa Çelebi Trakium’da egemendir. Öte yandan Timur’un oğlu Şahruh, Osmanlı’dan
vergi ister. Sonuç olarak Mehmet Çelebi, Musa Çelebi’yi Bzia’da yener. Balkanlar’a kaçan Musa
Çelebi, üç yandan kuşatılır. Süleyman Çelebi’nin adamları tarafından kıstırılıp boğularak öldürülür.
Osmanoğullarının kardeşler arası savaşları bitmek bilmez. Yazar, Troyalı Hekabe’nin ölüm üzerine
konuşmasını da anımsatır: “Yalnız ölüm unutur acıyı. Çünkü, gözyaşı yoktur ölümün.” (s.554).
Murat Tuncel, Osmanlılar 3/ Kılıç ve Kırbaç romanında 14. yüzyılın sonu ve 15. yüzyılın başlarında
Osmanoğullarının kardeş kavgalarını, savaşlarını, düşmanların saldırılarını her yönüyle etkileyici bir
dille yansıtır. Tarihi roman sevenler için önemli bir roman olduğunu belirtmeliyiz.
(*) Osmanlılar 3/ Kılıç ve Kırbaç-Murat Tuncel, Tarihi Roman, Elfene Dünya Yayıncılık, 1. Basım, Mayıs
2020, 568 s.

(Çini Kitap, Bursa, Mart-Nisan 2021)

Yazı Tarihi : 02.04.2021