Hasan Akarsu
ÂŞIK HAYDAR ASLAN (*)

Eğitimci, yazar, ozan Mehmet Demirel Babacanoğlu, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle tanınır. Onlarca yapıtına bir derleme-inceleme yapıtını daha ekledi: “Âşıklar Âşığı Âşık Haydar Aslan”. Önsöz yazısında, Haydar Aslan’ı 6-7 Eylül 1985’te Feke-Karacaoğlan günlerinde tanıdığını ve öldüğü gün olan 07 Ocak 2005’e değin izlediğini belirtir. Kitapta Haydar Aslan’ın Çukurovalı halk ozanı olup 1926’da Aksaray’ın Delihebil Köyü’nde doğduğu ve amcası Âşık Veli’den bağlama çalmayı öğrendiği, ozanlığa gönül verdiği açıklanır.

        Babacanoğlu, Haydar Aslan’la ilgili geniş bir araştırma yaparak ailesini, yaşamöyküsünü, Anadolu’daki sazlı-sözlü etkinliklerini, hakkında yazılanları, basına yansıyan yönlerini ve şiirlerini bu kitapta fotoğraflarla, belgelerle toplar. Ali Ozanemre, Haydar Aslan’ın bir “karınca örneği” gibi çalıştığını, “halk şairi geleneğinin tipik bir temsilcisi” olduğunu belirtir. Karacaoğlan, Emrah, Seyrani, Yunus Emre etkisi belirgin olan ozanın, Dr. Ömer Uluçay’ın değerlendirmesiyle doğa, dostluk, sosyal sorunlar, yoksulluk, kahramanlık vb. üzerine şiirler yazdığı anlaşılır: “Çiğ yumurta soyulur mu/ Kara sevda yenilir mi/ O güzele doyulur mu/ Bizim köyde bizim köyde” diyen ozan, Toros eteklerinde önemli izler bırakır. “Gönlü hoş etmeye tatlı dil gerek” derken de sözün değerini anımsatır. Aşk ateşiyle yanar: “Bir güzelin sevdası var/ Türlü türlü meyvası var/ Aşk ateşi dalgası var/ Akar gider çağlar gibi// Haydar Aslan söylesinler/ Boş kovanı neylesinler/ Turap ol ki çiğnesinler/ Sevgi büyük dağlar gibi” (s.19). Babacanoğlu, Âşık Haydar’ın gezgin döneminden sonra gurbete çıktığını, Âşık İzzet’ten ders aldığını, Muzaffer Sarısözen’in Ankara Radyosu’nda ona türkü söylettiğini belirtir. Aldığı ödüller, onunla yapılan söyleşiler, yaptığı atışmalar, bir kez milletvekili adayı olma girişimi vb. yer alır kitapta. Yazar Abdülkadir Kaçar, yazdığı köşe yazısında, Haydar Aslan için şunu vurgular: “Onun sesi Adana’nın sesidir. Onun sesi Çukurova’nın, Anadolu’nun, onun sesi dünya insanlık ailesinin sesidir…” (s.88). Kitabın son bölümünde halk âşığının tüm şiirleri yer alır.

         Mehmet Demirel Babacanoğlu, Haydar Aslan’ın saz ozanı olarak tüm yönlerini bir yapıtta toplamakla önemli bir görevi yerine getirir. Çukurova Belediyesi de kitabın ortaya çıkmasına katkıda bulunur ki kutlamaya değer bir destektir. Her ilimizde, sanata ve sanatçıya destek verenlerin olması geleceğimiz için sevindiricidir.

 

(*)Âşıklar Âşığı Âşık Haydar Aslan-Derleyen: Mehmet Demirel Babacanoğlu, Karahan Kitabevi (Çukurova Belediyesi Hediyesi), 2. Baskı, Nisan 2018, 266 s.  

(Mut Çıtlık, Mersin, Nisan-Mayıs-Haziran 2021)

Yazı Tarihi : 16.04.2021