ÖCAL, SOFULAR MAHALLESİNDEKİ HASTALIKTAN ARİ BÜYÜKBAŞ İŞLETMESİNİ ZİYARET ETTİ

ÖCAL, SOFULAR MAHALLESİNDEKİ HASTALIKTAN ARİ BÜYÜKBAŞ İŞLETMESİNİ ZİYARET ETTİ

Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürü Oktay Öcal, Saray İlçesi Sofular Mahallesinde bulunan 600 başlık hastalıktan ari büyükbaş işletmeyi ziyaret etti. Öcal, işletme sahibinden işletme ve mevcut hayvan varlığı hakkında bilgiler alarak hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında ilçe müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından yapılan aşılama çalışmalarını yerinde inceledi.

Süt sığırı yetiştiriciliğinde karşılaşılan önemli sorunlar arasında hayvan hastalıkları, fertilite problemleri, kaliteli ve sağlıklı süt temininin yetersiz olması, bilinçsiz bakım ve besleme, eğitimsiz personel ve hayvan refahına uyulmaması gibi faktörler yer almaktadır. Ülkemizde görülen sığır tüberkülozu ve sığır brusella hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla hastalıktan ari işletme sertifikası almış işletmeler, Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği kapsamında destekleme ödemesi almakta.

Ziyaret sırasında, Öcal işletme sahibine destekleme programları ve hayvan sağlığıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Tarım ve hayvancılık alanında yapılan bu tür ziyaretlerin, yerel ekonominin güçlenmesine ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağladığı belirtildi.