VECDİ GÜNDOĞDU, ÖĞRETMENLERE 24 KASIM'DA MAAŞ İKRAMİYESİ ÖNGÖREN KANUN TEKLİFİ SUNDU

VECDİ GÜNDOĞDU, ÖĞRETMENLERE 24 KASIM'DA MAAŞ İKRAMİYESİ ÖNGÖREN KANUN TEKLİFİ SUNDU

Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir kanun teklifi sunarak, "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ortaya koydu. Gündoğdu'nun teklifi, öğretmenlere her yıl 24 Kasım'da maaş ikramiyesi öngörüyor.

Gerekçe bölümünde eğitimin ülkenin kalkınması ve çağdaşlaşması için temel şart olduğuna vurgu yapılan teklifte, öğretmenlerin toplumun en fedakâr ve saygıdeğer meslek mensupları olduğu ifade edildi. Son 20 yılda eğitim emekçilerinin ekonomik sıkıntılarının arttığına dikkat çekilen teklifte, öğretmenliğin saygınlığını artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere maaş ikramiyesi verilmesi önerildi.

Teklifin içeriği şu şekildedir:

Madde 1: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Ek Madde 45 – Kanunda yer alan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil olup ve fiili olarak öğretmenlik mesleğini yapanlara, her yılın 24 Kasım tarihinde, o yılın kasım ayı maaşı tutarında Öğretmenler Günü İkramiyesi ödenir.

Madde 2: Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3: Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Vecdi Gündoğdu'nun bu teklifiyle ilgili olarak, öğretmenlerin ekonomik olarak rahatlamalarını sağlamak ve mesleklerini daha çekici hale getirmek amaçlanmaktadır. Teklif, TBMM tarafından değerlendirilecek.